Where:

Piazza Pio XII 89852 Mileto VV Italy

When:

  • Uomini - 9,750km: 30/08/2020
  • Donne - 4,875km: 30/08/2020
Piazza Pio XII 89852 Mileto VV Italy