Where:

Parco Troisi Napoli NA Italy

When:

  • 10K: 25/10/2020
Parco Troisi Napoli NA Italy